Đề xuất thuế mới, giá xe ô tô bán tải tăng ra sao?

Theo đó, nếu đề xuất trên được thông qua thì giá xe bán tải sẽ tăng hơn 400 triệu đồng tại Việt Nam?

Bộ Công thương vừa trình lên Chính phủ và Quốc hội đề xuất áp dụng thuế suất TTĐB và phía trước bạ với xe giống như xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi. Theo đó, nếu đề xuất trên được thông qua thì giá xe bán tải sẽ tăng hơn 400 triệu đồng tại Việt Nam?

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *